Algemene Verkoopvoorwaarden – Farmazorg – Nijmegen

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek een genees- of hulpmiddel koopt. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgehangen in de publieksruimte van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had. De volledige tekst vindt u hier.